ගෙබි කුමාරයෙන්ට වඩා රාක්ස කුමාරයෙක්ට හාද්දක් දෙන එක වටිනවා.

ගෙබි කුමාරයෙන්ට වඩා රාක්ස කුමාරයෙක්ට හාද්දක් දෙන එක වටිනවා.

අපේ නව යොවුන් වියේ යුවතියන් ආදරේ විදින්න හොයා ගන්න කුමාරයා තමන් ප්‍රාර්තනා කරන විදිහෙම ගතිගුණ වලින් පිරුනු කෙනෙක් කියල හිතනවා. මම එයාට කැමති වුනේ එයා මං ප්‍රාර්තනා කරපු විදිහෙම කෙනෙක් නිසා කියල අනිත් අය එක්ක පංපෝරි ගහනවා.

ගෙබ්බෙක්ට හාද්දක් දීලා කුමාරයෙක් කරල ඔබට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ගෙබි කුමාරයෙක් මිසක් සැබෑ මිනිස් කුමාරයෙක් නෙමෙයි. ගෙබ්බෙකුට තියෙන්නේ ගෙබි ගතිගුන එයාට පුළුවන් පැන පැන යන්න. බක බක ගාන්න.ඔයා හිතනවා ඔයා ගෙබ්බට හාදුවක් දුන්නට පස්සේ ඔයා කැමති විදිහෙ ගෙබි කුමාරයෙක් වෙයි කියල. ඒත් ගෙබි කුමාරයා එයාගේ නියම ගති පෙන්නන් වැඩි කලක් ගන්නේ නැහැ. එයා මවා පාන ලෝකය ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් නියම හිරකාරියෙක් වෙන්න. ඔයා කුමාරියක් වුනාට ගෙබ්බෙක්ටනෙ හාද්දක් දුන්නේ දැන් ඉතින් ගෙබි කුමාරියෙක්ම වෙන්න.

රාස්ස කුමාරයා රාස්සයෙක් කියල ඔයා හොදටම දන්නවා. හැබැයි රාස්සය රාස්සයාම තමයි! ඔයා හාද්දක් දෙන්නෙ රාස්සයෙක්ට එයා ඔයාගෙ හාද්දෙන් කුමාරයෙක් වෙන්නෙත් නෑ මනුස්සයෙක් වෙන්නෙත් නෑ. රාස්ස කුමායා ගෙබි කුමාරයට වඩා හොදයි.මොකද කිසි මවාපෑමක් නෑ. නියම රාස්සය ආයෙ කතා දෙකක් නෑ. රවන්න, ගොරවන්න, කෑගහන්න, අණදෙන්න , බනින්න හොදට පුළුවන්. හැබැයි මොනා වුනත් එයා මවා පාන්නෙ නැහැ. ගෙබි කුමාරයා වගේ. ඇත්තෙන් ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න කුමාරයෙක් වුනත් එයා රාස්සයෙක්.


පුළුවන් නම් ගෙබි කුමාරයෙක්ටවත් , රාස්සයෙක්ටත් නැතුව මනුස්ස කුමාරයෙක්ට ආදරේ කරන්න. එයාට පොඩ්ඩක් තරහ යයි. මනුස්සයෙක්ට වගේ. දුක හිතෙයි , පොඩ්ඩක් තරහ යයි. ඒත් ඔයාව තේරුම් ගනී. ඇත්ත ලෝකයේ මනුස්ස කුමාරයෙක්ට පෙම් බදින්න. සැබෑ මිනිස්සුන්ට තියන දුර්වලතා, අඩුපාඩු , සන්වේදන තේරුම් ගන්න. එවිට ඔබට මවාපාන ලෝකයට ජීවත් වෙලා ගෙම්බෙක්ගෙන් හිත රිද්දගෙන රාස්සයෙක්ගෙන් පහර කන්න සිදු නොවේවි.

36

Leave a Reply